onsdag 28. oktober 2009

Ute av ROBEK til neste år?

--Jeg har en ambisjon om at Nordkapp skal være ute av ROBEK i 2010, sier varaordfører Lars Helge Jensen, ifølge Radio Nordkapp.

--Økt handlefrihet på grunn av småkommunetilskuddet må ikke føre til at kommunestyret vedtar nye tiltak som gir økte utgifter, sier Jensen.

onsdag 14. oktober 2009

Til Inger Anne Dokken – Høyre er opptatt av Honningsvåg skole

Inger Anne Dokken, lærer og tidligere arbeiderpartipolitiker, hadde et leserinnlegg på trykk, der hun prøver å latterliggjøre Høyre for en interpellasjon som vi fremmet i kommunestyret i høst. Hun har misforstått grovt.

I vår sendte styret i Nordkapp Høyre et brev til ordføreren, der vi ba ordføreren sette Honningsvåg skole opp som en temadag i kommunestyret. Vi ønsker fokus på innholdet i skolen, og ikke bare på de negative debattene om skolemønsteret.

Nordkapp Høyre har jobbet for en storskole i Honningsvåg. Vi har fått flertall for å flytte elever til Honningsvåg. Dermed har det blitt større klasser og mer utfordrende skolemiljø. Vi har også, sammen med resten av kommunestyret, vært for renoveringen av Honningsvåg skole.

Nå ønsker vi fokus på innholdet i skolen og på skolemiljøet. Det var aldri meningen at brevet styret sendte eller interpellasjonen som ble sendt til ordføreren, skulle være negativ. Vi ønsker respons på om kursen politikerne i Nordkapp har valgt på skolepolitikken, har vært riktig og hva vi kan gjøre bedre for at barn og ungdommer skal få optimale forhold for læring.

Inger Anne Dokken har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har også hatt lederverv i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Hun har, så vidt jeg kjenner til, aldri opplevd en debatt i kommunestyret med fokus på skoleinnhold. Debatter om skolemønsteret og rammetimetall er ikke godt nok for Høyre, ettersom politikerne har gjort store endringer i skolesatsingen. Vårt ønske om en temadag bør være i tråd med arbeidet i Kvalitetsutvalget, et utvalg Inger Anne Dokken var en del av.

La oss fokusere på det positive i Nordkapp-skolen, og la oss gripe fatt i det som kan forbedres. Elevene fortjener vår oppmerksomhet!

Med vennlig hilsen
Marita Melsbø Nilsen
Leder, Nordkapp Høyre

søndag 4. oktober 2009

Årsmøte i Nordkapp Høyre

Styret har besluttet å avholde årsmøte torsdag 5. november klokken 19:00.

fredag 2. oktober 2009

Skolen blir tema til våren

Nordkapp Høyre ønsker større fokus på skolen i Nordkapp. Derfor sendte partiet et brev til ordføreren våren 2009. I tirsdagens kommunestyremøte ble saken fulgt opp med en interpellasjon som ordføreren besvarte.

Mer om saken på nettstedet til Radio Nordkapp.

torsdag 1. oktober 2009

Omtale av elevhjemsaken

Kommunestyret sluttet seg som kjent til Høyres forslag om å kreve et elevhjem i Nordkapp. Radio Nordkapp har omtale av saken.

onsdag 30. september 2009

Kommunestyret vedtok en uttalelse om elevhjem

initiativ fra styret i Nordkapp Høyre, vedtok kommunestyret på tirsdag en uttalelse der Nordkapp kommunestyre ber Finnmark fylkeskommune etablere et elevhjem i Honningsvåg.

Vedtaket ble fattet i kommunestyremøtet 29.september 2009. Uttalelsen vil bli sendt Finnmark fylkeskommune.

søndag 27. september 2009

Blånytt – september 2009

Styret i Nordkapp Høyre har sendt ut Blånytt på e-post til medlemmene i partiet. Er du medlem og ikke fått blekka, kontakt leder Marita Melsbø Nilsen.

tirsdag 22. september 2009

Styremøte i Høyre

Det er styremøte i Nordkapp Høyre, tirsdag 29. september kl 1800 på Corner.

Saksliste:
18/09 Årsmøte 2009
19/09 Lotteri
20/09 Organisasjonsplanen 2010
21/09 Normallover for Nordkapp Høyre
22/09 Medlemsmøte høsten 2009
23/09 Uttalelser fra styret

lørdag 19. september 2009

Omorganisering av Teknisk sektor?

Høyres Lars Helge Jensen mener politikerne kan komme til å omorganisere Teknisk sektor, ifølge Radio Nordkapp.

Høyre har ikke den siste tiden inngående diskutert å omorganisere Teknisk sektor, men mange i partiet er for å skille vann og avløp ut i et eget selskap. Det har også vært stemning for stifte et eget eiendomsselskap for å sikre at husleieinntektene går til vedlikehold av bygningene.

Nye selskap trenger ikke automatisk gi mer effektiv drift, men det vil bety bedre oversikt og dermed enklere å innbyggerne det de betaler for.

torsdag 17. september 2009

Stortingsrepresentantene til Høyre

I perioden 2009-2013 vil Høyres nye stortingsgruppe bestå av 30 representanter. På nettstedet til Høyre har partiet lagt ut listen.

Nordkapp Høyre ønsker stortingsgruppa lykke til i arbeidet.

onsdag 16. september 2009

Jensen: Vil evaluere valget

Lars Helge Jensen, leder av valgstyret, vil at valgstyret skal evaluere valget 2009. Nok en gang er det mange i Nordkapp som ikke har brukt stemmeretten.

Hvis det er noen som har forslag på hvordan vi skal få økt valgdeltakelse, må de ikke være redde for å ta kontakt med medlemmene av valgstyret, sier Jensen til Radio Nordkapp.

--Alta kommune har de to siste valgene hatt forhåndsstemmegivning på Alta Storsenter. Vi må se på ordninger som gjør det lettere å stemme, sier Jensen.

Valgdeltakelse de siste årene i Nordkapp (prosent):
S-09: 65,7
S-05: 68,6
S-01: 68,9
S-97: 66,8
S-93: 69,2
S-89: 74,0

F-05: 53,7
F-01: 51,8
F-99: 57,1
F-95: 53,0
F-91: 60,3
F-87: 52,6
(Tall fra Radio Nordkapp)

Rent AP-flertall i kommunestyret

Dersom valgresultatet fra stortingsvalget i Nordkapp hadde vært et kommunevalg, ville Nordkapp Høyre blitt representert med 2 representanter i kommunestyret, viser en utregning fra Radio Nordkapp.

Arbeiderpartiet ville fått rent flertall i kommunestyret.

fredag 11. september 2009

Elevhjem i Nordkapp – omtale i media

På det siste styremøtet vedtok styret en uttalelse om elevhjem i Nordkapp. Uttalelsen var på trykk i Finnmarksposten, og er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

Høyre har også sendt et brev til ordføreren om saken, og oppfordrer kommunestyret til å vedta en uttalelse som sendes Finnmark fylkeskommune.

onsdag 9. september 2009

Valgvaken omtalt i media

Nordkapp Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, har et oppslag om valgvaken som Høyre skal arrangere. Oppslaget kom i Radio Nordkapp, og ble også publisert på Radionordkapp.no.

Jensen: Strider med fylkestingets enstemmige vedtak

Lars Helge Jensen mener fiskeri- og kystministeren bryter med vedtak fattet av fylkestinget i Finnmark.

Det fiskeriministeren gjør er i strid med fylkestingets enstemmige vedtak om at Honningsvåg skal ha kompetansesenteret for beredskap, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp.

Regjeringen vil også opprette et kompetansesenter i Vardø. Statsråden sier at dette senteret skal skaffe kunnskap om oljevern og sjøsikkerhet i arktiske strøk som et ledd i regjeringens satsing på nordområdene, skriver Nordlys.no.

--Hvis Ingalill Olsen mener at hun er kystens representant, bør hun gå ut å ta avstand fra regjeringens beslutning og hun bør støtte opp om fylkestingets vedtak om at et kompetansesenter skal ligge i Honningsvåg, sier Jensen.

Høyre ønsker å redusere underskuddet

Nordkapp kommune seiler mot et nytt driftsunderskudd. De foreløpige regnskapstallene for 2009 viser et underskudd på 3,7 millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen da formannskapet behandlet saken.

Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune, og nye underskudd bidrar ikke til at det blir lettere å komme ut av ROBEK-registreringen.

tirsdag 8. september 2009

Valgvake – stortingsvalget 2009

Mandag14. september er det stortings- sametings- og kirkevalg i Norge.

Styret i Nordkapp Høyre inviterer deg derfor til valgvake på Corner fra klokken 20:00.

På Corner vil det bli enkel servering og vi vil følge resultatene påstorskjermen.

Det blir et spennende valg!Styret i Nordkapp Høyre ser for seg en valgvake for alle partiene som er representert i Nordkapp kommunestyre.

torsdag 3. september 2009

Fylkeskommunen må lage elevhjem i Nordkapp

Styret i Nordkapp Høyre ønsker et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt i regi av Finnmark fylkeskommune i Honningsvåg-området.

Det er kun skolene i Lakselv og i Honningsvåg som ikke har et elevhjem. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har merket at huseiere i Nordkapp har blitt mer restriktive med å leie ut hybler til skoleelever, noe som på sikt kan gå utover rekrutteringen til Nordkapp-skolen.

Et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt er viktig for dem som sender barna bort på skole. Et elevhjem vil gi økt trygghet for foreldrene, foresatte og elevene.

Styret i Nordkapp Høyre ber kommunestyret vedta en uttalelse om saken, en uttalelse som sendes Finnmark fylkeskommune.

(Vedtatt på styremøtet 3. september 2009)

Nordkapp Høyre får besøk av toppkandidatene

På fredag kan du møte Høyres toppkandidater i Finnmark på stand ved Storkiosken i Storgata. Du kan blant annet slå av en prat med Frank Bakke Jensen, Finnmark Høyres 1. kandidat.
Høyre gir trygghet og optimisme.

onsdag 2. september 2009

Blånytt på e-post

Styreleder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen har sendt ut et nytt nummer av Blånytt på e-post. Er du medlem og ikke har fått forsendelsen, kontakt lederen i Nordkapp Høyre.

onsdag 5. august 2009

Høyre med stor åpenhet

Lars Helge Jensen har en praksis med større åpenhet enn det som er vanlig i Nordkapp kommune.

Det er konklusjonen til Radio Nordkapp og redaktør Raymond Elde, etter at Jensen orienterte formannskapet om situasjonen rundt rådmannsstillingen i det siste formannskapsmøtet.

Lars Helge Jensen er for tiden fungerende ordfører i Nordkapp.

mandag 3. august 2009

Debatt om ny skarvbergtunnel

Høyres Lars Helge Jensen, som i skrivende stund er fungerende ordfører i Nordkapp, har tatt nye initiativ for å bygge en ny tunnel på innlandet som skal erstatte Skarvbergtunnelen.

Han fikk formannskapet med på et vedtak som skal få fart i saken. Mer i Radio Nordkapp og på nettstedet til Radio Porsanger.

tirsdag 28. juli 2009

Juliutgaven av Blånytt

Er du medlem av Nordkapp Høyre og har e-postadressen registrert, da har du fått juliutgaven av Blånytt på e-post i dag.

Har du ikke fått den? Ta kontakt med Marita Melsbø Nilsen, leder av Nordkapp Høyre.

tirsdag 14. juli 2009

Jensen er fungerende ordfører

Lars Helge Jensen fungerer nå som ordfører i Nordkapp kommune.

Kristina Hansen har ferie fra 14. juli. Hun er tilbake på kontoret mandag 10. august.

onsdag 1. juli 2009

Lederen drar på ferie

Leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen, drar på en kort ferie på torsdag 2. juli. Hun er tilbake i Honningsvåg igjen tirsdag 7. juli. Er det noen høyremedlem som må snakke med lederen i denne perioden, er hun å treffe på mobiltelefon.

søndag 28. juni 2009

Blånytt – snart i din innboks

Styret i Nordkapp Høyre er ferdig med juniutgaven av Blånytt, Nordkapp Høyres nyhetsbrev på e-post.

Nyhetsbrevet sendes ut ved utgangen av juni måned.

mandag 22. juni 2009

Bli med i Norges største velgerpanel

VG og VG Nett skal lage Norges største velgerpanel, hvor du kan være med.
Det eneste kravet er at du har stemmerett ved stortingsvalget i september 2009. Bli med!

Høyre i bilder

TV2 har laget en fin bildesamling som viser viktige øyeblikk i Høyres historie.
Du kan se dem her: Bilder fra Høyres historie.

fredag 12. juni 2009

Andreas & co vant quizen

Fredag 12. juni arrangerte Nordkapp Høyre quiz på Nøden. Det var dårlig oppmøte, men fantastisk artig med nesten bare lokale spørsmål. Det ble også fantastisk stemning utover kvelden.

Det var laget til Andreas Børvik som vant konkurransen.

--Jeg er fornøyd med arrangementet. Jeg er stolt av Nordkapp Høyre som bidrar i festivalen, i motsetning til Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kystpartiet. Det var kommentaren til Nordkapp Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, etter at quizen var over.

Etter det Blånytt erfarer, er det ingen parti i moderne tid som har bidratt i festivalen gjennom et eget arrangement.

--Takk til alle som deltok. Jeg sender også en stor takk til quizvert Sten Marvin Olsen og de ansatte på Nøden som sørget for en flott kveld.

tirsdag 9. juni 2009

Viktig melding!


Marita om quiz

Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, har uttalt seg om quizen som Nordkapp Høyre arrangerer fredag 12. juni.

--Jeg håper politikerne, samfunnsengasjerte personer og ansatte i Nordkapp kommune møter opp, sier leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen til Uteliv i Nordkapp.

fredag 5. juni 2009

Ja til åpenhet!

Styret i Nordkapp Høyre reagerer på at styret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS har bestemt at møtene i styret skal være lukket for publikum. Nordkapp Høyre er for åpenhet, også i interkommunale selskap.

Styret i Nordkapp Høyre, har i et brev til Kristina Hansen, lederen av Havnerådet, bedt Havnerådet vurdere om det er smart å hemmeligholde det som skjer i Nordkapp og Porsanger Havn IKS gjennom lukkede møter i styret.

Nordkapp Høyre minner om at det var åpne møter i selskapet da Bjørn Ronald Olsen var styreleder i selskapet. Åpne møter var ikke negativt for selskapet!

Kommunestyret bør drøfte Finnmark Miljøtjeneste AS

Finnmark Miljøtjeneste AS, står foran viktige valg. Nå må vi bestemme oss for veien videre for selskapet.

Styret i Nordkapp Høyre, ber ordføreren om å sette saken om Finnmark Miljøtjeneste på sakskartet i kommunestyret. Kommunestyret bør drøfte om Nordkapp kommune skal være positiv til å gå inn med mer aksjekapital i selskapet. Nordkapp bør gå i front, slik at våre samarbeidspartnere forstår hva vi ønsker å gjøre med Finnmark Miljøtjeneste AS.

På det siste eiermøtet var det ingen av kommunene som var villige til å svare ja på spørsmålet om å gå inn med ny aksjekapital i selskapet. Den situasjonen er uholdbar, fordi selskapet må få vite hva eierne ønsker.

torsdag 4. juni 2009

Legg ned avdelingsstyrene

Nordkapp Høyre fortsetter kampen for en mer effektiv kommune. Varaordfører Lars Helge Jensen, ønsker at kommunestyret skal se på den politiske organiseringen.

Nordkapp Høyre har flere ganger foreslått nedleggelse av avdelingsstyrene. Forslaget er like godt i dag som første gang det ble fremmet.

Ler mer om saken hos Radio Nordkapp.

Nordkapp Høyre arrangerer quiz – et festivalarrangement for alle

Styret i Nordkapp Høyre har bestemt at partiet skal være med under Nordkappfestivalen. Nordkapp Høyre vil arrangere en politisk quiz, en quiz for alle, på Nøden Pub fredag 12. juni klokken 21:30.

Quiz er populært i Nordkapp. Nordkapp Høyre håper medlemmene i partiet, gamle quizdeltakere, politiske motstandere, ansatte i Nordkapp kommune og andre kommer på Nøden dagen før det er festivalåpning. Det blir en quiz i vanlig ånd, altså en uformell konkurranse mellom personer som har dannet lag.

Spørsmålene vil bli politiske, både fra lokalsamfunnet, regionalt og nasjonalt. Vel møtt!

Budsjettet for 2009

Styret i Nordkapp Høyre har vedtatt partiets budsjett for 2009. Årsmøtet delegerte dette til styret. Vedtaket ble fattet av et enstemmig styre på møtet 3. juni.

Nordkapp Høyre er et parti uten store inntekter. Det betyr lite sløsing med medlemmenes penger, i tråd med god borgerlig tradisjon. Styret har en målsetning om et driftsoverskudd på over 9 000 kroner.

mandag 1. juni 2009

Jensen: Det er mye positivt som skjer

Høyres Lars Helge Jensen, er som vanlig optimistisk på vegne Nordkapp-borgerne.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Nordkapp var 1 av 7 kommuner i Finnmark som hadde vekst i innbyggertallet i 1. kvartal. Nordkapps vekst var på èn person.

--Et strammere arbeidsmarked er noe av forklaringen på at vi hadde en folketallsøkning i 1. kvartal, sier Jensen til Radio Nordkapp.

--Nå er det større optimisme i Nordkapp. Det skjer mye positivt, ikke minst næringslivet og i havna. Det er spesielt viktig at vi får en ny cruise- og fiskerikai, sier Jensen.

Saken om cruisekaia skal behandles av kommunestyret i junimøtet.

lørdag 30. mai 2009

Blånytt – informasjonsbrev på e-post

Styret i Nordkapp Høyre jobber nå med informasjonsbrevet som medlemmene skal få på e-post. Brevet for mai er i produksjon, og vil bli sendt medlemmene i løpet av kort tid.

I virksomhetsplanen til partiet står det følgende under punkt 4.2:
Nordkapp Høyre skal sende ut e-poster til alle medlemmene èn gang hver måned fra mai og ut perioden for dagens styre. I denne bulletengen skal det være kort informasjon fra partiet. Det er viktig at vi har tilgang til så mange e-postadresser som mulig.

Er du medlem og har en e-postadresse som vi ikke har registrert, gi et hint til Marita Melsbø Nilsen.

tirsdag 26. mai 2009

Høyre har ordføreren

Kristina Hansen er på ferie, og det betyr at Nordkapp for tiden har Høyre-ordfører. Det er varaordfører Lars Helge Jensen, som for tiden bekler vervet som ordfører i Nordkapp kommune.

søndag 24. mai 2009

Vaktmestertjenesten ut på anbud?

Det er Høyres Lars Helge Jensen, som vurderer å sette ut den kommunale vaktmestertjenesten ut på anbud.

Rådmannen har fått ordre fra formannskapet om å se på organiseringen av vaktmestertjenesten.

--Jeg er skeptisk til å øke antall stillinger i vaktmesterkorpset. Vi har i budsjettforhandlingene, etter råd fra administrasjonen, vedtatt en innsparing på 2 stillinger i vaktmesterkorpset, sa Lars Helge Jensen da formannskapet behandlet saken.

--Jeg tror organiseringen kan være bedre enn i dag, eller vi kan sette vaktmestertjenesten ut på anbud, sa Jensen, ifølge Radio Nordkapp.

Høyre er det partiet i Nordkapp som tar den dårlige kommuneøkonomien på alvor!

fredag 22. mai 2009

Vil ha Nordkapp-reklame i neste års finale

Marita Melsbø Nilsen, leder i Nordkapp Høyre, ønsker fokus på Nord-Norge, Finnmark og Nordkapp, når Norge skal arrangere Eurovision Song Contest i 2010.

--NRK bør bruke finalen til å markedsføre reiselivsnæringen i Nord-Norge. Sendingen har enorm verdi med over 1 milliard seere, og finalen kan gi reiselivsaktører i distrikts-Norge drahjelp. Ettersom bookingen til årets sommersesong er dårlig, kan reiselivsnæringen i Nord-Norge trenge ekstra hjelp fra statsselskapet, sier Marita Melsbø Nilsen.

Melsbø Nilsen har ingen illusjoner om at finalen skal arrangeres i Nord-Norge.

--Arrangementet er sannsynligvis for stort for Nord-Norge, men i sendingen kan NRK fokusere på det vakre vi har, for eksempel Magerøya som er øya der Nordkapp-platået ligger, sier Melsbø Nilsen.

mandag 18. mai 2009

Cruisekaia drøftet i formannskapet

Mandag 18. mai var det møte i formannskapet. Èn av referatsakene var cruisekaia. Det var bred politisk enighet om at kommunen og kommunens politikere, må prøve å få Stortinget til å innvilge en garanti på de 22 million kronene som Helga Pedersen har lovet til prosjektet.

Høyres Lars Helge Jensen, sa i møtet at det er viktig at det blir en rask avklarting i Stortinget, ifølge Radio Nordkapp.

Saken om cruisekaia behandles av kommunestyret i juni.

Styremøte utsatt!

Dagens styremøte, møtet som skulle vært avholdt i dag tirsdag 19. mai, er utsatt til onsdag 27. mai.

torsdag 14. mai 2009

Høyrepolitikere i festivalkomiteen

Personer tilknyttet Nordkapp Høyre er med i årets festivalkomité. Det er Bjørn Magne Solvik og Odd-Arne Nilsen, henholdsvis sekretær og kasserer i lokalpartiet. Festivalkomiteen består for øvrig av leder Odd Johnsen og en representant for Honningsvåg Supporterklubb.

Nordkappfestivalen arrangeres i perioden 13. til 21. juni. Det er fotballgruppa til HT & IF som er arrangør.

onsdag 13. mai 2009

Styremøte i Høyre

Styret i Høyre er innkalt til møte, tirsdag 19. mai klokken 18:00 på Corner.

Det er leder, Marita Melsmø Nilsen, som har sendt ut sakspapirene til styremedlemmene. Saker som skal behandles er:
Sak 07/09 Budsjett 2009
Sak 08/09 Styrefest
Sak 09/09 Informasjon om medlemstall
Sak 10/09 Medlemsmøte i juni
Sak 11/09 Politiske uttalelser fra styret

Blånytt vil offentliggjøre en del av vedtakene i løpet av neste uke.

mandag 11. mai 2009

Høyremann leder HHI

Odd-Arne Nilsen, en kjent høyremann og kasserer i styret til Nordkapp Høyre, fortsetter som leder i Honningsvåg handel- og industriforening.

Med seg i styret har han:
Nestleder: Trond Ingemann. Styremedlemmene: Sirpa Jensen, Børge Brattli og Tone Larssen.

Brattli er også aktiv i partiet, mens Tone Larssen var veldig aktiv for noen år siden. Høyre-personer engasjerer seg i lokalsamfunnet, og HHI er et godt bevis på det.

lørdag 9. mai 2009

Aksjeutbytte gir redusert nettleie

Idar Jensen, en veldig dyktig høyremann, er styreleder i Repvåg Kraftlag AL. Han hadde ordet på representantskapsmøtet som var onsdag 6. mai. I enkle ordlag forklarte han at aksjeutbytte som Repvåg Kraftlag mottok i 2008, er med på å redusere nettleien.

Aksjeutbyttet fra selskap der Repvåg Kraftlag er aksjonær, var på 6,6 millioner kroner i 2008. Det skriver Repvåg Kraftlag på eget nettsted.

Lars Helge Jensen: Eierne må bestemme seg

Det er ingen personer i Nordkapp som er like engasjerte i Finnmark Miljøtjeneste AS som det Høyres Lars Helge Jensen er.

Finnmark Miljøtjeneste AS, er et selskap eid av kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Foruten å utføre kommunale renovasjonstjenester, tilbyr selskapet en rekke avfallsløsninger for privat personer og bedrifter i regionen.

Lars Helge Jensen, som er kommunestyrerepresentant for Høyre og varaordfører, er kommunens representant i styret i selskapet. Han har de siste dagene hatt en rekke oppslag i Radio Nordkapp om selskapet. Lars Helge Jensen, mener selskapet står foran viktige valg. Jensen mener vi må bestemme oss for hvilken vei selskapet skal gå.

På det siste eiermøtet var det ingen av kommunene som var villige til å svare ja på spørsmålet om å gå inn med ny aksjekapital i selskapet.

Jensen mener renovasjonsselskapet blir straffet av staten fordi FMT hele tiden har vært i forkant og fulgt de påleggene selskapet har fått fra staten.

fredag 8. mai 2009

Ingen fra Nordkapp på landsmøtet

Nordkapp Høyre er ikke representert på Høyres landsmøte som nå er i gang. Vi gråter ikke av den grunn, tvert imot. Vi ønsker Høyre til lykke med helgen i Oslo.

Finnmarksbenken på landsmøtet består av: Anne Karin Olli, Frank Bakke Jensen, Turid Strand Bedi, Lisbeth Mari P. Hansen, Knut Roger Hansen, Kåre Karlstad, Elin Synøve Severinsen, Inge Ottar Sætrevik og Jonny Aikio.

Hør intervjuet Raymond Elde har gjort med Frank Bakke Jensen, Finnmark Høyres 1. kandidat til stortingsvalget.

Følg landsmøtet på hoyre.no.

torsdag 7. mai 2009

Nordkapp Høyre på nett

Nordkapp Høyre har fått blogg. Bloggen ble etablert fordi styret fattet vedtak om det på møtet, 10. mars 2009. Det er leder, Marita Melsbø Nilsen, som er redaktør for bloggen. Administrator er Bjørn Magne Solvik.

I bloggen skal styret presentere korte nyheter fra partiet. I tillegg vil dette være et forum der høyrepolitikerne kan komme med ulike ytringer i tråd med Høyres program.

Vi i Nordkapp Høyre ønsker Nordkapp Høyre til lykke med bloggsatsingen.