torsdag 4. juni 2009

Budsjettet for 2009

Styret i Nordkapp Høyre har vedtatt partiets budsjett for 2009. Årsmøtet delegerte dette til styret. Vedtaket ble fattet av et enstemmig styre på møtet 3. juni.

Nordkapp Høyre er et parti uten store inntekter. Det betyr lite sløsing med medlemmenes penger, i tråd med god borgerlig tradisjon. Styret har en målsetning om et driftsoverskudd på over 9 000 kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar