fredag 5. juni 2009

Kommunestyret bør drøfte Finnmark Miljøtjeneste AS

Finnmark Miljøtjeneste AS, står foran viktige valg. Nå må vi bestemme oss for veien videre for selskapet.

Styret i Nordkapp Høyre, ber ordføreren om å sette saken om Finnmark Miljøtjeneste på sakskartet i kommunestyret. Kommunestyret bør drøfte om Nordkapp kommune skal være positiv til å gå inn med mer aksjekapital i selskapet. Nordkapp bør gå i front, slik at våre samarbeidspartnere forstår hva vi ønsker å gjøre med Finnmark Miljøtjeneste AS.

På det siste eiermøtet var det ingen av kommunene som var villige til å svare ja på spørsmålet om å gå inn med ny aksjekapital i selskapet. Den situasjonen er uholdbar, fordi selskapet må få vite hva eierne ønsker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar