onsdag 28. oktober 2009

Ute av ROBEK til neste år?

--Jeg har en ambisjon om at Nordkapp skal være ute av ROBEK i 2010, sier varaordfører Lars Helge Jensen, ifølge Radio Nordkapp.

--Økt handlefrihet på grunn av småkommunetilskuddet må ikke føre til at kommunestyret vedtar nye tiltak som gir økte utgifter, sier Jensen.

onsdag 14. oktober 2009

Til Inger Anne Dokken – Høyre er opptatt av Honningsvåg skole

Inger Anne Dokken, lærer og tidligere arbeiderpartipolitiker, hadde et leserinnlegg på trykk, der hun prøver å latterliggjøre Høyre for en interpellasjon som vi fremmet i kommunestyret i høst. Hun har misforstått grovt.

I vår sendte styret i Nordkapp Høyre et brev til ordføreren, der vi ba ordføreren sette Honningsvåg skole opp som en temadag i kommunestyret. Vi ønsker fokus på innholdet i skolen, og ikke bare på de negative debattene om skolemønsteret.

Nordkapp Høyre har jobbet for en storskole i Honningsvåg. Vi har fått flertall for å flytte elever til Honningsvåg. Dermed har det blitt større klasser og mer utfordrende skolemiljø. Vi har også, sammen med resten av kommunestyret, vært for renoveringen av Honningsvåg skole.

Nå ønsker vi fokus på innholdet i skolen og på skolemiljøet. Det var aldri meningen at brevet styret sendte eller interpellasjonen som ble sendt til ordføreren, skulle være negativ. Vi ønsker respons på om kursen politikerne i Nordkapp har valgt på skolepolitikken, har vært riktig og hva vi kan gjøre bedre for at barn og ungdommer skal få optimale forhold for læring.

Inger Anne Dokken har vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Hun har også hatt lederverv i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Hun har, så vidt jeg kjenner til, aldri opplevd en debatt i kommunestyret med fokus på skoleinnhold. Debatter om skolemønsteret og rammetimetall er ikke godt nok for Høyre, ettersom politikerne har gjort store endringer i skolesatsingen. Vårt ønske om en temadag bør være i tråd med arbeidet i Kvalitetsutvalget, et utvalg Inger Anne Dokken var en del av.

La oss fokusere på det positive i Nordkapp-skolen, og la oss gripe fatt i det som kan forbedres. Elevene fortjener vår oppmerksomhet!

Med vennlig hilsen
Marita Melsbø Nilsen
Leder, Nordkapp Høyre

søndag 4. oktober 2009

Årsmøte i Nordkapp Høyre

Styret har besluttet å avholde årsmøte torsdag 5. november klokken 19:00.

fredag 2. oktober 2009

Skolen blir tema til våren

Nordkapp Høyre ønsker større fokus på skolen i Nordkapp. Derfor sendte partiet et brev til ordføreren våren 2009. I tirsdagens kommunestyremøte ble saken fulgt opp med en interpellasjon som ordføreren besvarte.

Mer om saken på nettstedet til Radio Nordkapp.

torsdag 1. oktober 2009

Omtale av elevhjemsaken

Kommunestyret sluttet seg som kjent til Høyres forslag om å kreve et elevhjem i Nordkapp. Radio Nordkapp har omtale av saken.