onsdag 5. august 2009

Høyre med stor åpenhet

Lars Helge Jensen har en praksis med større åpenhet enn det som er vanlig i Nordkapp kommune.

Det er konklusjonen til Radio Nordkapp og redaktør Raymond Elde, etter at Jensen orienterte formannskapet om situasjonen rundt rådmannsstillingen i det siste formannskapsmøtet.

Lars Helge Jensen er for tiden fungerende ordfører i Nordkapp.

mandag 3. august 2009

Debatt om ny skarvbergtunnel

Høyres Lars Helge Jensen, som i skrivende stund er fungerende ordfører i Nordkapp, har tatt nye initiativ for å bygge en ny tunnel på innlandet som skal erstatte Skarvbergtunnelen.

Han fikk formannskapet med på et vedtak som skal få fart i saken. Mer i Radio Nordkapp og på nettstedet til Radio Porsanger.