lørdag 30. mai 2009

Blånytt – informasjonsbrev på e-post

Styret i Nordkapp Høyre jobber nå med informasjonsbrevet som medlemmene skal få på e-post. Brevet for mai er i produksjon, og vil bli sendt medlemmene i løpet av kort tid.

I virksomhetsplanen til partiet står det følgende under punkt 4.2:
Nordkapp Høyre skal sende ut e-poster til alle medlemmene èn gang hver måned fra mai og ut perioden for dagens styre. I denne bulletengen skal det være kort informasjon fra partiet. Det er viktig at vi har tilgang til så mange e-postadresser som mulig.

Er du medlem og har en e-postadresse som vi ikke har registrert, gi et hint til Marita Melsbø Nilsen.

tirsdag 26. mai 2009

Høyre har ordføreren

Kristina Hansen er på ferie, og det betyr at Nordkapp for tiden har Høyre-ordfører. Det er varaordfører Lars Helge Jensen, som for tiden bekler vervet som ordfører i Nordkapp kommune.

søndag 24. mai 2009

Vaktmestertjenesten ut på anbud?

Det er Høyres Lars Helge Jensen, som vurderer å sette ut den kommunale vaktmestertjenesten ut på anbud.

Rådmannen har fått ordre fra formannskapet om å se på organiseringen av vaktmestertjenesten.

--Jeg er skeptisk til å øke antall stillinger i vaktmesterkorpset. Vi har i budsjettforhandlingene, etter råd fra administrasjonen, vedtatt en innsparing på 2 stillinger i vaktmesterkorpset, sa Lars Helge Jensen da formannskapet behandlet saken.

--Jeg tror organiseringen kan være bedre enn i dag, eller vi kan sette vaktmestertjenesten ut på anbud, sa Jensen, ifølge Radio Nordkapp.

Høyre er det partiet i Nordkapp som tar den dårlige kommuneøkonomien på alvor!

fredag 22. mai 2009

Vil ha Nordkapp-reklame i neste års finale

Marita Melsbø Nilsen, leder i Nordkapp Høyre, ønsker fokus på Nord-Norge, Finnmark og Nordkapp, når Norge skal arrangere Eurovision Song Contest i 2010.

--NRK bør bruke finalen til å markedsføre reiselivsnæringen i Nord-Norge. Sendingen har enorm verdi med over 1 milliard seere, og finalen kan gi reiselivsaktører i distrikts-Norge drahjelp. Ettersom bookingen til årets sommersesong er dårlig, kan reiselivsnæringen i Nord-Norge trenge ekstra hjelp fra statsselskapet, sier Marita Melsbø Nilsen.

Melsbø Nilsen har ingen illusjoner om at finalen skal arrangeres i Nord-Norge.

--Arrangementet er sannsynligvis for stort for Nord-Norge, men i sendingen kan NRK fokusere på det vakre vi har, for eksempel Magerøya som er øya der Nordkapp-platået ligger, sier Melsbø Nilsen.

mandag 18. mai 2009

Cruisekaia drøftet i formannskapet

Mandag 18. mai var det møte i formannskapet. Èn av referatsakene var cruisekaia. Det var bred politisk enighet om at kommunen og kommunens politikere, må prøve å få Stortinget til å innvilge en garanti på de 22 million kronene som Helga Pedersen har lovet til prosjektet.

Høyres Lars Helge Jensen, sa i møtet at det er viktig at det blir en rask avklarting i Stortinget, ifølge Radio Nordkapp.

Saken om cruisekaia behandles av kommunestyret i juni.

Styremøte utsatt!

Dagens styremøte, møtet som skulle vært avholdt i dag tirsdag 19. mai, er utsatt til onsdag 27. mai.

torsdag 14. mai 2009

Høyrepolitikere i festivalkomiteen

Personer tilknyttet Nordkapp Høyre er med i årets festivalkomité. Det er Bjørn Magne Solvik og Odd-Arne Nilsen, henholdsvis sekretær og kasserer i lokalpartiet. Festivalkomiteen består for øvrig av leder Odd Johnsen og en representant for Honningsvåg Supporterklubb.

Nordkappfestivalen arrangeres i perioden 13. til 21. juni. Det er fotballgruppa til HT & IF som er arrangør.

onsdag 13. mai 2009

Styremøte i Høyre

Styret i Høyre er innkalt til møte, tirsdag 19. mai klokken 18:00 på Corner.

Det er leder, Marita Melsmø Nilsen, som har sendt ut sakspapirene til styremedlemmene. Saker som skal behandles er:
Sak 07/09 Budsjett 2009
Sak 08/09 Styrefest
Sak 09/09 Informasjon om medlemstall
Sak 10/09 Medlemsmøte i juni
Sak 11/09 Politiske uttalelser fra styret

Blånytt vil offentliggjøre en del av vedtakene i løpet av neste uke.

mandag 11. mai 2009

Høyremann leder HHI

Odd-Arne Nilsen, en kjent høyremann og kasserer i styret til Nordkapp Høyre, fortsetter som leder i Honningsvåg handel- og industriforening.

Med seg i styret har han:
Nestleder: Trond Ingemann. Styremedlemmene: Sirpa Jensen, Børge Brattli og Tone Larssen.

Brattli er også aktiv i partiet, mens Tone Larssen var veldig aktiv for noen år siden. Høyre-personer engasjerer seg i lokalsamfunnet, og HHI er et godt bevis på det.

lørdag 9. mai 2009

Aksjeutbytte gir redusert nettleie

Idar Jensen, en veldig dyktig høyremann, er styreleder i Repvåg Kraftlag AL. Han hadde ordet på representantskapsmøtet som var onsdag 6. mai. I enkle ordlag forklarte han at aksjeutbytte som Repvåg Kraftlag mottok i 2008, er med på å redusere nettleien.

Aksjeutbyttet fra selskap der Repvåg Kraftlag er aksjonær, var på 6,6 millioner kroner i 2008. Det skriver Repvåg Kraftlag på eget nettsted.

Lars Helge Jensen: Eierne må bestemme seg

Det er ingen personer i Nordkapp som er like engasjerte i Finnmark Miljøtjeneste AS som det Høyres Lars Helge Jensen er.

Finnmark Miljøtjeneste AS, er et selskap eid av kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Foruten å utføre kommunale renovasjonstjenester, tilbyr selskapet en rekke avfallsløsninger for privat personer og bedrifter i regionen.

Lars Helge Jensen, som er kommunestyrerepresentant for Høyre og varaordfører, er kommunens representant i styret i selskapet. Han har de siste dagene hatt en rekke oppslag i Radio Nordkapp om selskapet. Lars Helge Jensen, mener selskapet står foran viktige valg. Jensen mener vi må bestemme oss for hvilken vei selskapet skal gå.

På det siste eiermøtet var det ingen av kommunene som var villige til å svare ja på spørsmålet om å gå inn med ny aksjekapital i selskapet.

Jensen mener renovasjonsselskapet blir straffet av staten fordi FMT hele tiden har vært i forkant og fulgt de påleggene selskapet har fått fra staten.

fredag 8. mai 2009

Ingen fra Nordkapp på landsmøtet

Nordkapp Høyre er ikke representert på Høyres landsmøte som nå er i gang. Vi gråter ikke av den grunn, tvert imot. Vi ønsker Høyre til lykke med helgen i Oslo.

Finnmarksbenken på landsmøtet består av: Anne Karin Olli, Frank Bakke Jensen, Turid Strand Bedi, Lisbeth Mari P. Hansen, Knut Roger Hansen, Kåre Karlstad, Elin Synøve Severinsen, Inge Ottar Sætrevik og Jonny Aikio.

Hør intervjuet Raymond Elde har gjort med Frank Bakke Jensen, Finnmark Høyres 1. kandidat til stortingsvalget.

Følg landsmøtet på hoyre.no.

torsdag 7. mai 2009

Nordkapp Høyre på nett

Nordkapp Høyre har fått blogg. Bloggen ble etablert fordi styret fattet vedtak om det på møtet, 10. mars 2009. Det er leder, Marita Melsbø Nilsen, som er redaktør for bloggen. Administrator er Bjørn Magne Solvik.

I bloggen skal styret presentere korte nyheter fra partiet. I tillegg vil dette være et forum der høyrepolitikerne kan komme med ulike ytringer i tråd med Høyres program.

Vi i Nordkapp Høyre ønsker Nordkapp Høyre til lykke med bloggsatsingen.