onsdag 30. september 2009

Kommunestyret vedtok en uttalelse om elevhjem

initiativ fra styret i Nordkapp Høyre, vedtok kommunestyret på tirsdag en uttalelse der Nordkapp kommunestyre ber Finnmark fylkeskommune etablere et elevhjem i Honningsvåg.

Vedtaket ble fattet i kommunestyremøtet 29.september 2009. Uttalelsen vil bli sendt Finnmark fylkeskommune.

søndag 27. september 2009

Blånytt – september 2009

Styret i Nordkapp Høyre har sendt ut Blånytt på e-post til medlemmene i partiet. Er du medlem og ikke fått blekka, kontakt leder Marita Melsbø Nilsen.

tirsdag 22. september 2009

Styremøte i Høyre

Det er styremøte i Nordkapp Høyre, tirsdag 29. september kl 1800 på Corner.

Saksliste:
18/09 Årsmøte 2009
19/09 Lotteri
20/09 Organisasjonsplanen 2010
21/09 Normallover for Nordkapp Høyre
22/09 Medlemsmøte høsten 2009
23/09 Uttalelser fra styret

lørdag 19. september 2009

Omorganisering av Teknisk sektor?

Høyres Lars Helge Jensen mener politikerne kan komme til å omorganisere Teknisk sektor, ifølge Radio Nordkapp.

Høyre har ikke den siste tiden inngående diskutert å omorganisere Teknisk sektor, men mange i partiet er for å skille vann og avløp ut i et eget selskap. Det har også vært stemning for stifte et eget eiendomsselskap for å sikre at husleieinntektene går til vedlikehold av bygningene.

Nye selskap trenger ikke automatisk gi mer effektiv drift, men det vil bety bedre oversikt og dermed enklere å innbyggerne det de betaler for.

torsdag 17. september 2009

Stortingsrepresentantene til Høyre

I perioden 2009-2013 vil Høyres nye stortingsgruppe bestå av 30 representanter. På nettstedet til Høyre har partiet lagt ut listen.

Nordkapp Høyre ønsker stortingsgruppa lykke til i arbeidet.

onsdag 16. september 2009

Jensen: Vil evaluere valget

Lars Helge Jensen, leder av valgstyret, vil at valgstyret skal evaluere valget 2009. Nok en gang er det mange i Nordkapp som ikke har brukt stemmeretten.

Hvis det er noen som har forslag på hvordan vi skal få økt valgdeltakelse, må de ikke være redde for å ta kontakt med medlemmene av valgstyret, sier Jensen til Radio Nordkapp.

--Alta kommune har de to siste valgene hatt forhåndsstemmegivning på Alta Storsenter. Vi må se på ordninger som gjør det lettere å stemme, sier Jensen.

Valgdeltakelse de siste årene i Nordkapp (prosent):
S-09: 65,7
S-05: 68,6
S-01: 68,9
S-97: 66,8
S-93: 69,2
S-89: 74,0

F-05: 53,7
F-01: 51,8
F-99: 57,1
F-95: 53,0
F-91: 60,3
F-87: 52,6
(Tall fra Radio Nordkapp)

Rent AP-flertall i kommunestyret

Dersom valgresultatet fra stortingsvalget i Nordkapp hadde vært et kommunevalg, ville Nordkapp Høyre blitt representert med 2 representanter i kommunestyret, viser en utregning fra Radio Nordkapp.

Arbeiderpartiet ville fått rent flertall i kommunestyret.

fredag 11. september 2009

Elevhjem i Nordkapp – omtale i media

På det siste styremøtet vedtok styret en uttalelse om elevhjem i Nordkapp. Uttalelsen var på trykk i Finnmarksposten, og er publisert på nettstedet til Radio Nordkapp.

Høyre har også sendt et brev til ordføreren om saken, og oppfordrer kommunestyret til å vedta en uttalelse som sendes Finnmark fylkeskommune.

onsdag 9. september 2009

Valgvaken omtalt i media

Nordkapp Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, har et oppslag om valgvaken som Høyre skal arrangere. Oppslaget kom i Radio Nordkapp, og ble også publisert på Radionordkapp.no.

Jensen: Strider med fylkestingets enstemmige vedtak

Lars Helge Jensen mener fiskeri- og kystministeren bryter med vedtak fattet av fylkestinget i Finnmark.

Det fiskeriministeren gjør er i strid med fylkestingets enstemmige vedtak om at Honningsvåg skal ha kompetansesenteret for beredskap, sier Lars Helge Jensen til Radio Nordkapp.

Regjeringen vil også opprette et kompetansesenter i Vardø. Statsråden sier at dette senteret skal skaffe kunnskap om oljevern og sjøsikkerhet i arktiske strøk som et ledd i regjeringens satsing på nordområdene, skriver Nordlys.no.

--Hvis Ingalill Olsen mener at hun er kystens representant, bør hun gå ut å ta avstand fra regjeringens beslutning og hun bør støtte opp om fylkestingets vedtak om at et kompetansesenter skal ligge i Honningsvåg, sier Jensen.

Høyre ønsker å redusere underskuddet

Nordkapp kommune seiler mot et nytt driftsunderskudd. De foreløpige regnskapstallene for 2009 viser et underskudd på 3,7 millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen da formannskapet behandlet saken.

Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune, og nye underskudd bidrar ikke til at det blir lettere å komme ut av ROBEK-registreringen.

tirsdag 8. september 2009

Valgvake – stortingsvalget 2009

Mandag14. september er det stortings- sametings- og kirkevalg i Norge.

Styret i Nordkapp Høyre inviterer deg derfor til valgvake på Corner fra klokken 20:00.

På Corner vil det bli enkel servering og vi vil følge resultatene påstorskjermen.

Det blir et spennende valg!Styret i Nordkapp Høyre ser for seg en valgvake for alle partiene som er representert i Nordkapp kommunestyre.

torsdag 3. september 2009

Fylkeskommunen må lage elevhjem i Nordkapp

Styret i Nordkapp Høyre ønsker et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt i regi av Finnmark fylkeskommune i Honningsvåg-området.

Det er kun skolene i Lakselv og i Honningsvåg som ikke har et elevhjem. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har merket at huseiere i Nordkapp har blitt mer restriktive med å leie ut hybler til skoleelever, noe som på sikt kan gå utover rekrutteringen til Nordkapp-skolen.

Et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt er viktig for dem som sender barna bort på skole. Et elevhjem vil gi økt trygghet for foreldrene, foresatte og elevene.

Styret i Nordkapp Høyre ber kommunestyret vedta en uttalelse om saken, en uttalelse som sendes Finnmark fylkeskommune.

(Vedtatt på styremøtet 3. september 2009)

Nordkapp Høyre får besøk av toppkandidatene

På fredag kan du møte Høyres toppkandidater i Finnmark på stand ved Storkiosken i Storgata. Du kan blant annet slå av en prat med Frank Bakke Jensen, Finnmark Høyres 1. kandidat.
Høyre gir trygghet og optimisme.

onsdag 2. september 2009

Blånytt på e-post

Styreleder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen har sendt ut et nytt nummer av Blånytt på e-post. Er du medlem og ikke har fått forsendelsen, kontakt lederen i Nordkapp Høyre.