onsdag 9. september 2009

Høyre ønsker å redusere underskuddet

Nordkapp kommune seiler mot et nytt driftsunderskudd. De foreløpige regnskapstallene for 2009 viser et underskudd på 3,7 millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen da formannskapet behandlet saken.

Nordkapp kommune er en ROBEK-kommune, og nye underskudd bidrar ikke til at det blir lettere å komme ut av ROBEK-registreringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar