lørdag 19. september 2009

Omorganisering av Teknisk sektor?

Høyres Lars Helge Jensen mener politikerne kan komme til å omorganisere Teknisk sektor, ifølge Radio Nordkapp.

Høyre har ikke den siste tiden inngående diskutert å omorganisere Teknisk sektor, men mange i partiet er for å skille vann og avløp ut i et eget selskap. Det har også vært stemning for stifte et eget eiendomsselskap for å sikre at husleieinntektene går til vedlikehold av bygningene.

Nye selskap trenger ikke automatisk gi mer effektiv drift, men det vil bety bedre oversikt og dermed enklere å innbyggerne det de betaler for.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar