torsdag 3. september 2009

Fylkeskommunen må lage elevhjem i Nordkapp

Styret i Nordkapp Høyre ønsker et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt i regi av Finnmark fylkeskommune i Honningsvåg-området.

Det er kun skolene i Lakselv og i Honningsvåg som ikke har et elevhjem. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole har merket at huseiere i Nordkapp har blitt mer restriktive med å leie ut hybler til skoleelever, noe som på sikt kan gå utover rekrutteringen til Nordkapp-skolen.

Et elevhjem med døgnkontinuerlig vakt er viktig for dem som sender barna bort på skole. Et elevhjem vil gi økt trygghet for foreldrene, foresatte og elevene.

Styret i Nordkapp Høyre ber kommunestyret vedta en uttalelse om saken, en uttalelse som sendes Finnmark fylkeskommune.

(Vedtatt på styremøtet 3. september 2009)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar