søndag 28. juni 2009

Blånytt – snart i din innboks

Styret i Nordkapp Høyre er ferdig med juniutgaven av Blånytt, Nordkapp Høyres nyhetsbrev på e-post.

Nyhetsbrevet sendes ut ved utgangen av juni måned.

mandag 22. juni 2009

Bli med i Norges største velgerpanel

VG og VG Nett skal lage Norges største velgerpanel, hvor du kan være med.
Det eneste kravet er at du har stemmerett ved stortingsvalget i september 2009. Bli med!

Høyre i bilder

TV2 har laget en fin bildesamling som viser viktige øyeblikk i Høyres historie.
Du kan se dem her: Bilder fra Høyres historie.

fredag 12. juni 2009

Andreas & co vant quizen

Fredag 12. juni arrangerte Nordkapp Høyre quiz på Nøden. Det var dårlig oppmøte, men fantastisk artig med nesten bare lokale spørsmål. Det ble også fantastisk stemning utover kvelden.

Det var laget til Andreas Børvik som vant konkurransen.

--Jeg er fornøyd med arrangementet. Jeg er stolt av Nordkapp Høyre som bidrar i festivalen, i motsetning til Arbeiderpartiet, SV, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kystpartiet. Det var kommentaren til Nordkapp Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, etter at quizen var over.

Etter det Blånytt erfarer, er det ingen parti i moderne tid som har bidratt i festivalen gjennom et eget arrangement.

--Takk til alle som deltok. Jeg sender også en stor takk til quizvert Sten Marvin Olsen og de ansatte på Nøden som sørget for en flott kveld.

tirsdag 9. juni 2009

Viktig melding!


Marita om quiz

Høyres leder, Marita Melsbø Nilsen, har uttalt seg om quizen som Nordkapp Høyre arrangerer fredag 12. juni.

--Jeg håper politikerne, samfunnsengasjerte personer og ansatte i Nordkapp kommune møter opp, sier leder i Nordkapp Høyre, Marita Melsbø Nilsen til Uteliv i Nordkapp.

fredag 5. juni 2009

Ja til åpenhet!

Styret i Nordkapp Høyre reagerer på at styret i Nordkapp og Porsanger Havn IKS har bestemt at møtene i styret skal være lukket for publikum. Nordkapp Høyre er for åpenhet, også i interkommunale selskap.

Styret i Nordkapp Høyre, har i et brev til Kristina Hansen, lederen av Havnerådet, bedt Havnerådet vurdere om det er smart å hemmeligholde det som skjer i Nordkapp og Porsanger Havn IKS gjennom lukkede møter i styret.

Nordkapp Høyre minner om at det var åpne møter i selskapet da Bjørn Ronald Olsen var styreleder i selskapet. Åpne møter var ikke negativt for selskapet!

Kommunestyret bør drøfte Finnmark Miljøtjeneste AS

Finnmark Miljøtjeneste AS, står foran viktige valg. Nå må vi bestemme oss for veien videre for selskapet.

Styret i Nordkapp Høyre, ber ordføreren om å sette saken om Finnmark Miljøtjeneste på sakskartet i kommunestyret. Kommunestyret bør drøfte om Nordkapp kommune skal være positiv til å gå inn med mer aksjekapital i selskapet. Nordkapp bør gå i front, slik at våre samarbeidspartnere forstår hva vi ønsker å gjøre med Finnmark Miljøtjeneste AS.

På det siste eiermøtet var det ingen av kommunene som var villige til å svare ja på spørsmålet om å gå inn med ny aksjekapital i selskapet. Den situasjonen er uholdbar, fordi selskapet må få vite hva eierne ønsker.

torsdag 4. juni 2009

Legg ned avdelingsstyrene

Nordkapp Høyre fortsetter kampen for en mer effektiv kommune. Varaordfører Lars Helge Jensen, ønsker at kommunestyret skal se på den politiske organiseringen.

Nordkapp Høyre har flere ganger foreslått nedleggelse av avdelingsstyrene. Forslaget er like godt i dag som første gang det ble fremmet.

Ler mer om saken hos Radio Nordkapp.

Nordkapp Høyre arrangerer quiz – et festivalarrangement for alle

Styret i Nordkapp Høyre har bestemt at partiet skal være med under Nordkappfestivalen. Nordkapp Høyre vil arrangere en politisk quiz, en quiz for alle, på Nøden Pub fredag 12. juni klokken 21:30.

Quiz er populært i Nordkapp. Nordkapp Høyre håper medlemmene i partiet, gamle quizdeltakere, politiske motstandere, ansatte i Nordkapp kommune og andre kommer på Nøden dagen før det er festivalåpning. Det blir en quiz i vanlig ånd, altså en uformell konkurranse mellom personer som har dannet lag.

Spørsmålene vil bli politiske, både fra lokalsamfunnet, regionalt og nasjonalt. Vel møtt!

Budsjettet for 2009

Styret i Nordkapp Høyre har vedtatt partiets budsjett for 2009. Årsmøtet delegerte dette til styret. Vedtaket ble fattet av et enstemmig styre på møtet 3. juni.

Nordkapp Høyre er et parti uten store inntekter. Det betyr lite sløsing med medlemmenes penger, i tråd med god borgerlig tradisjon. Styret har en målsetning om et driftsoverskudd på over 9 000 kroner.

mandag 1. juni 2009

Jensen: Det er mye positivt som skjer

Høyres Lars Helge Jensen, er som vanlig optimistisk på vegne Nordkapp-borgerne.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Nordkapp var 1 av 7 kommuner i Finnmark som hadde vekst i innbyggertallet i 1. kvartal. Nordkapps vekst var på èn person.

--Et strammere arbeidsmarked er noe av forklaringen på at vi hadde en folketallsøkning i 1. kvartal, sier Jensen til Radio Nordkapp.

--Nå er det større optimisme i Nordkapp. Det skjer mye positivt, ikke minst næringslivet og i havna. Det er spesielt viktig at vi får en ny cruise- og fiskerikai, sier Jensen.

Saken om cruisekaia skal behandles av kommunestyret i junimøtet.